Giải pháp tin nhắn SMS cho nhà trường

Print
There are no translations available.

Hệ thống sử dụng thiết bị tin nhắn SMS (GSM/GPRS Modem) là trung tâm giao tiếp và truyền dữ liệu giữa nhà trường - học sinh, sinh viên; nhà trường - phụ huynh. Tạo mối liên kết giữa nhà trường và học sinh, nhà trường và phụ huynh chỉ bằng một tin nhắn SMS qua máy điện thọai cầm tay. Giải pháp cho biết thông tin, dữ liệu một cách nhanh nhất bằng hệ thống trả lời tin nhắn tự động.

Ứng dụng của hệ thống trong Giáo dục

Đối với Nhà trường

Đối với Phụ huynh, học sinh

Đối với Học sinh & Sinh viên

Yêu cầu cài đặt